Genel

Yedek Subay Nedir, Nasıl Olunur? Başvurusu, Şartları

Yedek Subay Nedir, Nasıl Olunur Başvurusu, Şartları

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde, dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumu mezunlarından ihtiyaca göre yedek subay temin edilmektedir. Yedek subay başvurusu, şartları kapsamında belirlenen koşulları sağlayan adaylar, en düşük subay rütbesi olan asteğmenlik görevi ile silahlı kuvvetlere dahil olabilmektedir.

Lisans ve lisansüstü eğitim almış kişiler askerlik görevlerini 12 ay boyunca yedek subay – asteğmen rütbesi ile yapabilmektedir. Ancak bunun bazı şartları bulunuyor. Yedek subay temel eğitiminde başarılı olan adaylar 12 ay süre ile askerlik hizmetini yedek subay olarak gerçekleştirebilmektedir.

Yedek Subay Nedir?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde en düşük subay rütbesi olan asteğmenlik ya da diğer bir ifadeyle yedek subaylık, dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumu mezunlarının elde ettiği bir haktır. İhtiyaca göre seçilen ve yedek subay temel eğitimini başarılı şekilde tamamlayan kişiler asteğmen rütbesi ile 12 ay süreyle tabi bu askerlik hizmetine tabi olabilmektedir. Yedek subay olmak için bazı şartların karşılanması gerekiyor.

Özellikle meslekçi yedek subay ihtiyacı her dönem yüksek olabilmektedir. Doktor, mühendis ve veteriner hekim gibi uzmanlıklara sahip kişiler için yedek subaylık süreci daha kolay tamamlanabilmektedir.

Yedek Subay Nasıl Olunur?

Yedek Subay Nasıl Olunur

Yedek subay olmak için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Bu şartlar arasında ilk sırada en az lisans mezunu olma şartı yer almaktadır. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yönetmeliğine uygun bir yapıda olması gerekiyor. Yedek subay adayları için yapılan seçim ve sınıflandırma neticesinde yedek subay statüsünde alınanlardan, asteğmen atanana kadar geçen dönemde yer almaktadır.

Geçmiş yıllarda dört yıllık üniversite mezunu olan kişiler doğrudan yedek subay olarak görev alabiliyordu. Ancak günümüzde üniversite mezunu sayısının artmasıyla belirli sınırlamalar ortaya çıkmıştır. Tecil işlemleri sırasında da kişilerin yedek subaylık için gerekli tercihlerde bulunması gerekiyor. Yedek subay çıkma ihtimali diğer çeşitli faktörlere göre sınırlandırılmıştır.  

Yedek Subay Olma Şartları Nelerdir?

Yedek subay olarak askerlik hizmetini gerçekleştirmek isteyen kişilerin bazı şartları sağlamaları gerekiyor. Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olan kişiler yedek subay aday adayı olarak değerlendirilmektedir.

Yedek subaylık için aranacak bazı temel şartlar kısaca şöyle özetlenebilir:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Hakkında yedek subay/astsubay olamaz kararı bulunmamak,
  • Devlet memurluğu ya da kamu görevlerinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
  • Taksirli suçlar hariç, adli sicil kaydının temiz olması,
  • En az dört yıl ve üzeri yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak,
  • Vücudunda herhangi bir yanık, dövme, jilet, çizik gibi izlerin olmaması,
  • TSK’nın belirlediği boy kilo şartlarının sağlanması vb.

Yedek subaylık için belirlenen şartların sağlanması halinde başvurularını tamamlayan kişilerin eğitim sürecini de tamamlayarak asteğmen rütbesi ile askere alınması mümkündür. Yedek subay olarak askerde kalmak için de yine bazı koşulların sağlanması gerekiyor.

Yedek Subaylık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yedek subaylık için müracaat, şahıs, sıhri akrabası ya da vekaletnamesi bulunan kişi tarafından bir dilekçe ile ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne yapılmaktadır. Yedek subay başvuruları için askerlik işlemlerinde ilgili seçeneklerin belirlenmesi gerekiyor. Zamanı kaçırmadan ve uygun kurallar dahilinde müracaat eden kişilere, belgeleri alınan ve kayıtları yapılanlar adına alındı belgesi de verilmektedir.

Yedek subaylık için alımlar belirli dönemlerde yapılmaktadır. Bu dönemler içinde personel temin sistemine giriş yapılarak bu alanda yayınlanan başvuru formlarının doldurulması gerekiyor. Herhangi bir sağlık veya diğer engelleri bulunmayan kişilerin yedek subay olarak askerlik görevlerini ifade etmeleri mümkündür. Yedek subay alım şartları arasında belirlenen tüm koşulların sağlanması gerekiyor.

Yedek Subay Kime Çıkar?

Yedek subaylık sadece lisans ve lisansüstü mezunu olan kişilere çıkmaktadır. Bunun dışında diğer eğitim kademelerindeki kişilere yedek subaylık çıkması mümkün değildir. Ancak her lisans mezunu için de yedek subaylık mümkün olmayabilir. Bazı bölümlerden mezun olan kişiler için yedek subaylık olasılığı da artmaktadır. Yedek subaylar ihtiyaca göre temin edildiği için belirli uzmanlık alanlarına ve niteliklere sahip olan kişiler yedek subay olarak görev alabilmektedir.

TSK bünyesinde en düşük subay rütbesi olarak tanımlanan yedek subaylık için belirlenmiş olan tüm şartları sağlayan adaylar bu kapsamda yedek subay olarak görev alabilir. Yedek subay başvurusu, şartları ilgili yönetmeliklere göre belirlenmiştir.

Yedek Subay KPSS Şartı Var Mı?

Yedek subaylık için herhangi bir KPSS şartı aranmamaktadır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından, yedek subay ihtiyacının giderilmesine yönelik ilanlar çeşitli dönemlerde duyurulmaktadır. Yedek subay sağlık şartları ve diğer koşulları sağlayan tüm adaylar KPSS şartı aranmaksızın yedek subay olarak görev alabilmektedir.

Hangi Bölümler Yedek Subay Olabilir?

Hangi Bölümler Yedek Subay Olabilir

Üniversitelerin bazı bölümlerinden mezun olan kişiler için yedek subaylık ihtimali daha yüksek olacaktır. Burada önemli unsur ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacıdır. Bazı meslek gruplarında ihtiyaç daha yüksek olacağı için bu bölümlerin şansı yüksektir. Yine de her dört yıllık lisans mezunu için yedek subaylık şansı bulunmaktadır.

Tıp fakültesi, veterinerlik ve mühendislik gibi bölümlerden mezun olan kişilerin yedek subay olma şansı daha yüksek görülmektedir. Ancak bu konuda kesin bir detay bulunmamaktadır. Tüm lisans mezunları için yedek subaylık şansı bulunmaktadır. En çok yedek subay alınan bölümler ihtiyaçlara göre değişecektir. Alım yapılacak dönemde hangi bölümlerde daha fazla ihtiyaç oluşacaksa o bölümler ön plana çıkabilir.  

En Çok Hangi Celp Döneminde Yedek Subay Alınır?

Yedek subayların celp dönemi yılda 3 kere olarak belirlenmiştir. Yedek subayların son yoklama tarihleri ise genelde Mart, Haziran ve Eylül ayları içinde yapılmaktadır. Bu kapsamda sınav tarihleri ise yoklama günü sınava katılacak olan yedek subay adaylarına belge verilmesi ile bildirilmektedir. 4 yıllık fakültelerden birinden mezun olmak ve Türk vatandaşı olmak yedek subaylık için yeterli görülmektedir.

Yedek subay alımlarının yoğun olduğu dönemlerde başvuruların yapılarak asteğmen olarak askere gitme şansının da artırılması mümkündür. Yedek subay olma şartlarının sağlanması halinde tüm lisans ve lisansüstü mezunları bu haktan yararlanabiliyor. Teğmen rütbesi ile eşit şekilde göreve başlayan asteğmenler, 12 aylık süreç sonunda teğmen rütbesi alarak askerliklerini tamamlayabilmektedir. Bu sürecin başlaması için sürecin doğru takip edilmesi gerekiyor.

Yedek Subay Ne Yapar?

Yedek subaylık, şu an için Türk Silahlı Kuvvetleri içinde en düşük subay rütbesi olarak tanımlanmaktadır. Kara, hava, deniz ve jandarma komutanlıklarında askeri birliklerde takım ya da kısımların komutanı olarak görev yaparlar. Bu kişilerin görevleri ise bağlı oldukları kuvvet komutanlıklarına ve görev yerlerine göre değişmektedir.

Askerde ihtiyaç duyulacak tüm askeri görevleri yerine getirmeleri mümkündür. Bu kapsamda nöbet tutmak, idari işlerde görev almak, acemi askerlerin eğitim faaliyetlerini yürütmek, komutanları tarafından verilen diğer emirleri yerine getirmek gibi görevler üstlenmektedirler. Yedek subay başvurusu, şartları kapsamında tüm koşulları sağlayan adayların Mrctactical sayesinde yedek subay olarak askere gitmeden önce temin etmeleri gereken birçok askeri malzemeye de kolaylıkla ulaşmaları sağlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız: Uzman Erbaş Nasıl Olunur? Başvurusu, Şartları

1 thoughts on “Yedek Subay Nedir, Nasıl Olunur? Başvurusu, Şartları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir